Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 1 Identiteit en contact gegevens:

Naam onderneming: Bordenkaartspel.nl 

Naam ondernemer: Corné van Dooren

Adres: Oudeveen 61, 3905 WD te Veenendaal

Telefoon: 06 12147379 (maandag tot en met vrijdag van 19:00 tot 20:30 en zaterdag van 12:00 tot 17:00, afwijkingen hierop zullen op de site worden vermeld)

Email: info@bordenkaartspel.nl

KvK-nummer: 66804477

Btw-identificatienummer: NL207142841B01

BANK: KNAB

BIC: KNABNL2H

IBAN: NL10KNAB0255491808

 

Artikel 2 - Webshop

2.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens. Deze gegevens zijn tevens ook vermeld in artikel 1.

2.2. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

2.4. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

2.5. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

2.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, zijn wij te bereiken binnen de openingstijden of kunt u ons mailen, wij komen zo spoedig mogelijk er bij u op terug.

 

 

Artikel 3 - Bedenktijd

3.1.U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Binnen genoemde termijn kunt u het product aan ons retourneren. Alleen wanneer het product niet geopend en compleet is, kunt u het ruilen zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Let op, u dient eerst contact op te nemen over het retourneren van de producten, mits haalbaar kan het product ook opgehaald worden, dit zal dan kosteloos zijn. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

3.2. Wanneer het product geopend en compleet is, is het in sommige gevallen mogelijk om het te retourneren, zij het voor het volledige bedrag of een gedeelte hiervan, dit is afhankelijk van het product. Neem hiervoor contact op om hiervoor de mogelijkheden te bespreken.

3.3. Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden zijn producten waarvan de waarde afhankelijk is aan het feit dat het product niet geopend is en gerede twijfel kan bestaan of het product geopend is geweest. Denk hierbij aan Collectible Card Games (CCG) of Trading Card Games (TCG). Bij deze producten zal in de product omschrijving staan dat deze niet geretourneerd kunnen worden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via een betaaloptie welke beschikbaar is, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

4.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

4.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

4.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

4.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, tenzij het product niet voorradig is. Wanneer het product niet voorradig is zal dit op de website vermeld worden bij het product en de levertermijn zal in overleg worden bepaald. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van de 30 dagen, of afwijkende levertijd, krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet, dit zal in overleg met u gebeuren. U kunt dan uiteraard aangeven dat u dat niet wilt.

4.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht zijn niet zichtbaar op de site. Alleen in overleg wordt er geleverd naar het buitenland en de kosten voor verzending zullen per offerte bekend gemaakt worden, dit is afhankelijk van de producten en de aantallen van de producten.

4.7. Bijkomende kosten door toedoen van de afnemer door bijvoorbeeld het opgeven van een verkeerd adres zullen verhaald worden op de koper.

4.8. Goederen die niet door de verzender of afnemer kwijt geraakt zijn bij de verzending zullen eventueel in overleg terugbetaald of vervangen worden met een nieuw product. Dit geldt niet voor producten die op een andere wijze verzonden zijn dan de standaard wijze dan zoals in de verzend voorwaarden vermeld staan.

4.9. De overeenkomst kan niet geannuleerd worden tenzij hier telefonisch contact over opgenomen wordt voor de eerst volgende verzend dag zoals op de verzendpagina opgegeven.

 

Artikel 5 - De prijs

5.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

5.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

5.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

5.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

5.5 Mocht er een fout gemaakt zijn bij het tonen van de prijs waarbij er redelijkerwijs te verwachten is dat de prijs niet klopt, wordt het recht voorbehouden om deze prijs te corrigeren wanneer dit onbewust foutief getoond wordt.

 

Artikel 6 - Klachten en garantie

6.1. Klachten over de levering dienen in telefonisch of per mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren. Beschadigingen waarvan bij aankoop niet bekend is dat deze er zijn, waarbij het dus niet bij het product is aangegeven, graag via een duidelijke foto zo spoedig mogelijk vastleggen om discussie van het moment van oplopen te beperken.

6.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

6.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Mocht de klacht over het product zelf gaan en ligt de klacht bij de in artikel 6.2 genoemde organisaties, dan zijn wij afhankelijk van de reactie van die organisaties. Mocht dit langer duren dan 14 dagen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

6.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

6.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.